7.SINIF SOSYAL BİLGİLER TESTİ

Aşağa gitmek

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER TESTİ

Mesaj  Admin Bir Çarş. Kas. 19, 2008 3:54 pm

I. ÜNİTE
İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ TEST1. Aşağıda bazı davranışlar verilmiştir;
1.Soru yöneltmek
2. sözünü kesmek
3.Akıl vermek
4.Dinlemek
Bunlardan hangisi iletişimsizliğe neden olan davranışlar arasında yer almaz?
A)1 B)2 C)3 D)4

2. Gazete, dergi televizyon gibi iletişim araçlarının tümüne………denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?
A)Basın araçları B)Kitle iletişim araçları C)Yayın araçları D)Yayın evleri

3.İyi bir iletişim kurmak için önce kendimize aşağıdaki sorulardan hangisini sormamız gerekir?
A)Nerede konuşacağız?
B)Ne zaman konuşacağız?
C)Ne konuşacağız?
D) Nasıl konuşacağız?

4. insanlarla olumlu iletişim kurabilmek için;
I.ne söylemek istediğimize karar vermeli,
II. karşımızdaki kişinin ne istediğini öğrenmeli,
III. konuşmaya odaklanmalı,
IV. iletişim sonunda kişi, kendi düşüncesini kabul ettirmeli
Yargılarından hangileri yanlıştır?
A) YalnızI B) YalnızIV
C) I ve III D) II ve IV

5. Yapılan bir araştırmaya göre televizyon, radyo,gazete gibi basın yayın araçlarıyla dile getirilen halka hizmetle ilgili sorunlar,çok kısa sürede çözümlenebilmektedir.
Buna göre, basın yayın araçları ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A)Ülkenin kalkınmasında etkilidir.
B)kamuoyunu bilinçlendirmektedir.
C)sorunları hemen ortadan kaldırabilmektedir.
D)Halk için yararlı çalışmalar yapmaktadır.6. Kamuoyu ve basın arasında sıkı bir bağ vardır.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen ifadeye örnek verilemez?
A) Basının, görülen aksaklıkları ortaya koyarak halkı bilinçlendirmesi
B) Demokrasinin gerçekleşmesi için yapılan seçimler öncesinde basının, siyasi partiler hakkında bilgi vermesi
C) Ülkede uygulamaya konulan yeni kanunların basın aracılığıyla halka duyurulması
D) Basının, bilimsel çalışmaları okul ortamına aktararak eğitim katkıda bulunması

7. ****** tarafından kurulan gazetelerden ilki İrade-i Milliye’dir. Gazete,4 Eylül 1919 da yayınlanmaya başlamıştır. Milli mücadele yıllarında ulusal şahlanışın ülküsünü dile getirmiştir. Gazete, Temsil Heyetinin Ankara ya gelmesinden sonra Sivas ta kalmış, yayının orada sürdürmüştür.
Yukarıda verilen bilgilerde, irade-i Milliye Gazetesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Kim tarafından çıkartıldığına
B) Hangi yıllarda yayınına son verildiğine
C) Üzerinde durduğu konulara
D) Yayına nerede devam edildiğine

8. Aşağıda iletişim sırasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar verilmiştir.
Bunlardan hangisi yanlıştır?
A) Konuşmadan önce düşünün.
B) Dinleyicinin ne istediği öğrenin.
C) Ses tonunuzu sürekli yüksek tutun.
D) Karşı tarafı dinlerken başka şeyler düşünmeyin.

9. Anayasaya göre;
- Basın hürdür, sansür edilemez.
- Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.
- Kimsenin konutuna dokunulamaz.
Anayasanın yukarıda verilen maddeleri dikkate alınarak hangisi söylenemez?
A) Basının, sınırsız yetkilere sahip olduğu
B) Kişilerin çeşitli haklarının olduğu
C) Aile hayatının yasalarca korunduğu
D) Basının haber yapma hürriyetinin olduğu10. Selin, yıl sonunda sergilenecek halk oyunları gösterisine hazırlanan arkadaşlarına katılmak ister. Ancak arkadaşları ”Hayır!” diyerek Selin’i dışlarlar.
Yukarıda anlatılan durum iletişim problemlerinden hangisine örnek verilebilir?
A) Yanlış anlaşılma
B) Çatışma
C) İfade edememe
D) Yaklaşma

11. Duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, hak ve özgürlüklerini rahatlıkla
Savunabilen bir kişinin, aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermesi beklenemez?
A) Bir soruna yönelik fikir üretebilmesi
B) Kendi çıkarlarını, toplumun çıkarlarından önde tutması
C) Hoşgörülü ve iletişim açık olması
D) Başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı duyma

12. Kamuyo. Milletin içinden taşan çeşitli fikirler denizidir.
Atatük . ün yukarıda veriler sözünden yolu çıkarak kamuoyu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Devlet kamuoyunu yönlendirmelidir)
B) Herkes fikrini özgürce söyleyebilir.
C) Fikir, milletin eğilimlerine uygundur.
D) Birbirinden farklı fikirler olabilir.

13. Düşünce , kanaat ve ifade özgürlüğü, insanın kişisel ve toplumsal yaşamındaki
Sorunlara, gerektiği gibi çözüm üretmesi ve özgürce seçim yapması anlamına gelir.
Aşağıdaki verilen örneklerden hangisi bu ifadeye ters düşer?
A) Seçimlere katılan Ali Bey, istediği partiye oy verebilir.
B) Sevgi Hanım İstediği dine inanabilir.
C) İnsan haklarına önem veren Furkan Bey, insan hakları ile ilgili gösteri yapabilir.
D) Kameraman İlhan Bey, her türlü olayı özgürce görüntüleyebilir.


14. Radyo ve televizyonlarla ilgili üst denetim kurulu RTÜK ‘tür.
Aşağıda RTÜK hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İzleyicileri rahatsız eden durumlara müdahale eder.
B) Basın yayın araçlarındaki yasal kontrolleri yapar.
C) Toplumun basın yayın kuruluşları ile ilgili görüşlerini yansıtacak araştırmalar belirler.
D) Kişilerin yasal haklarını belirler.

Aşağıda, ****** döneminde gerçekleşen iletişim alanındaki gelişmeler verilmiştir. Verilen bilgilerden hangisi ****** zamanında yapılmamıştır?
15.
A) İstanbul Radyosu’nun yayına başlaması
B) Telgraf hakkında kanun çıkarılması
C) İrade-i Milliye gazetesinin kurulması
D) Anadolu Ajansı’nın kurulması


En son Admin tarafından Çarş. Kas. 19, 2008 4:29 pm tarihinde değiştirildi, toplamda 2 kere değiştirildi
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 46
Kayıt tarihi : 16/11/08

Kullanıcı profilini gör http://www.sosyal-bilgiler.tr.gg

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER TESTİ

Mesaj  Admin Bir Çarş. Kas. 19, 2008 3:56 pm

II. ÜNİTE
ÜLKEMİZDE NÜFUS TEST1. Aşağıdaki tabloda bazı merkezlerin yüzölçümleri ve nüfusları verilmiştir.
Merkez Yüzölçümleri
(km2) Nüfus
(ki i)
I 110 000 10 000
II 420 000 70 000
III 50 000 100 000
IV 75 000 50 000
Aritmetik nüfus yoğunluğu; toplam nüfusun yüzölçümüne bölünmesiyle elde edilmektedir.
Buna göre, hangi merkezde nüfus yoğunluğunun daha fazla olduğu söylenebilir?
A) I B) II C) III D) IV

2. Aşağıdaki tabloda 2000 yılı nüfus sayımına göre Artvin ve Sinop illerinin nüfus yoğunlukları ile Türkiye’nin nüfus yoğunluğu gösterilmiştir.
il Nüfus yoğunlukları (kişi/ km²
Artvin 26
Sinop 39
Türkiye 83,2
Buna göre, Artvin ve Sinop’un nüfus yoğunluklarının Türkiye ortalamasının altında olmasının nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Yer şekillerinin engebelice dağlık olması
B) İklim şartlarının yerleşmeye elverişli olmaması
C) Ulaşım faaliyetlerinin güçlükle yapılması
D) Sanayi faaliyetlerinin gelişmemiş olması

3. Türkiye nüfusun dağılışını çeşitli faktörler etkilemektedir. Bunlar doğal faktörler ile beşeri ve ekonomik faktörler ile beşeri ve ekonomik faktörler olmak üzere iki grupta toplanabilir.
Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’de nüfus dağılışını etkileyen doğal faktörler arasında gösterilemez?
A) Sanayi tesisleri
B) Su kaynakları
C) İklim ve bitki örtüsü
D) Yer şekilleri

4. Göç eden nüfusun gittiği yerde kısa bir süre kalması şeklinde gerçekleşen göçlere
Mevsimlik göç denir.
Buna göre, yukarıdaki haritada gösterilen illerden hangisinin yılın belirli mevsimlerinde tarım işlerinde çalışmak üzere göç aldığı söylenebilir?
A) Adana B) Çanakkale
C) Kocaeli D) Erzurum
5. Turizm faaliyetlerine olarak Türkiye’de nüfusun bazı illerde veya ilçelerde yoğunlaştığı görülmektedir. Ancak bu yoğunlaşma bazen mevsimlik olabilir. Örneğin, Antalya’nın yaz mevsimindeki nüfusu ile kış mevsimindeki nüfusu arasında belirgin farklar görülmektedir.
Buna göre, aşağıda verilen merkezlerin hangisinde yıl içinde Antalya’ya benzer bir durum olduğu söylenemez?
A) Bodrum B) Kuşadası
C) Fethiye D) Ankara

6. Aşağıdaki grafikte Türkiye’nin 1927- 1990 yılları arasında nüfus artış hızındaki ve nüfusundaki değişim gösterilmiştir.

Grafiğe bakılarak, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Türkiye’de artış hızının en düşük olduğu yıl, nüfus da en azdır.
B) 1985 yılında nüfus 50 milyon kişi civarındadır.
C) 1945 ve 1975 yıllarının nüfusları arasında 30 milyon kişi fark vardır.
D) Türkiye ‘de nüfus artış hızı sadece 1985 -1990 yılları arasında azalmıştır.

7. Ülkemizin herhangi yöresinden ayrılan insanların, başka bir yöredeki şehirlere ve kasabalara yerleşmesine iç göç denir.
Bu tanım dikkate alındığında, Türkiye’de yaşanan iç göçlerin sonuçları arasında
Aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) nüfusun ülke içinde dengesiz dağılması
B) kentlerde konut sıkıntısının ortaya çıkması
C) ülkede nüfus yoğunluğunun artması
D) kentlerde belediye hizmetlerinin aksamasına bağlı olarak çevre kirliliğinin artması

8. Türkiye’de hızlı nüfus artışı, iç göçlerin en önemli nedeni olarak gösterilebilir. Çünkü özellikle kırsal kesimde hızlı artan nüfusu, tarım kaynakları beslemeye yetmemektedir. Bu nedenle insanlar ister istemez büyük şehirlere göç etmek zorunda kalmaktadırlar
Buna göre, kırsal kesimindeki hızlı nüfus artışı nedeniyle büyük şehirlere göç veren ilerlen aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilemez?

A) Tunceli B) Sivas
C) Gümüşhane D) Gaziantep

9. Aşağıdaki grafiklerde Türkiye’de 1927 ve 2000 yıllarında nüfusu kırsal ve kentsel durumu gösterilmiştir.
Buna göre, 1927–2000 yılları arasında kırsal nüfus oranının oldukça fazla azalması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) Nüfus artış hızının azalmasıyla
B) Doğum oranının giderek azalmasıyla
C) Kentlere olan göçün çok fazla olmasıyla
D) Nüfusun ülke içine dengesiz dağılmasıyla

10. Aşağıda Türkiye’de 2000 yıllarında nüfus sayımına göre hazırlanan nüfus piramidi verilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 0-4 yaş arası nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı % 10’dan daha azdır.
B) 0-14 yaş arası toplam nüfus, 65 yaş ve üstü nüfustan daha azdır.
C) 20-24 yaş arası nüfus grubunda erkek nüfus, kadın nüfustan daha fazladır.
D) Toplam nüfus içerisinde en fazla nüfusa 15-19 yaş arası nüfus sahiptir.

11. I.Türkiye’deki nüfus artış oranı: İngiltere, Fransa, kanada gibi ülkelerden daha yüksektir.
II. Bir ülke nüfusunun artmasında veya azalmasında dış göçler etkili olmaktadır.
III. Türkiye’de okuma-yazma oranı % 90’nın üzerindedir
IV. Göç alan illerde kadın nüfus, erkek nüfustan daha fazladır.
Yukarıda numaralandırılarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I B) II C) III D) IV

12. Bir bölgenin yeraltı kaynakları bakımından zengin olması ve o bölgede bu yeraltı kaynağının işletilmesi bu yöreye nüfusu çeken önemli etkenler arasında gösterilebilir.
Buna göre, Türkiye’de yer alan aşağıdaki merkezlerden hangisi yeraltı kaynakları yönünden zengin olmasına bağlı olarak nüfus çeken bir yer konumundadır?
A) Batman B) Trabzon
C) Ankara D) Mersin

13. Aşağıda verilen illerimizden hangisinde;
• Verimli tarım alanlarının geniş yer kaplaması
• Sanayi ve ticari faaliyetlerin gelişmiş olması
• İklim özelliklerinin yerleşmeye elverişli olması
Özelliklerinin görülmesi nüfus fazlalığının nedeni olmuştur?
A) Sinop B) Bursa
C) Muğla D) Iğdır

14. Aşağıdaki tabloda bazı merkezlerin yüzölçümleri ve nüfusları verilmiştir.
Merkez Yüzölçümleri
(km2) Nüfus
(kişi)
I 110 000 10 000
II 420 000 70 000
III 50 000 100 000
IV 75 000 50 000
Aritmetik nüfus yoğunluğu; toplam nüfusun yüzölçümüne bölünmesiyle elde edilmektedir.
Buna göre, hangi merkezde göre daha fazla olduğu söylenebilir?
A) I B) II C) III D) IV

Yıllar Ülke nüfusu İstanbul nüfusu
1950 20 947 188 1 166 477
1955 24 064 763 1 533 822
1960 27 754 820 1 882 092
1965 31 391 421 2 293 823
1970 35 606 176 3 019 032
1975 40 347 719 3904 588
1980 44 736 957 4 741 890
1985 50 664 458 5 842 985
1990 56 473 035 7 195 773
1997 62 865 574 9 061 096
2000 67 803 927 10 018 735
15. Aşağıdaki tabloda 1950 – 2000 yılları arasında Türkiye’nin toplam nüfusu ile İstanbul’un nüfusu gösterilmiştir.
Tabloya bakıldığında görüldüğü gibi, İstanbul’un nüfusunun oldukça fazla olmasının nedeni olarak aşağıdakilerden hangi gösterilemez?
A) Yeraltı kaynakları yönünden zengin olması
B) Asya ve Avrupa arasındaki geçiş yolları üzerinde bulunması
C) Sanayi faaliyetlerinin çok fazla gelişmiş olması
D) İklim ve yeryüzü şekillerinin yerleşmeye elverişli olması

16. Aşağıdaki haritada bazı iller gösterilmiştir.
Buna göre, sıcaklık ve yağış şartları uygun olmasına rağmen nüfus yoğunluğu az olan illere aşağıdakilerden hangi örnek olarak gösterilebilir?
A) Gazi Antep B) Sivas
C) Afyon D) Muğla


En son Admin tarafından Çarş. Kas. 19, 2008 4:29 pm tarihinde değiştirildi, toplamda 3 kere değiştirildi
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 46
Kayıt tarihi : 16/11/08

Kullanıcı profilini gör http://www.sosyal-bilgiler.tr.gg

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER TESTİ

Mesaj  Admin Bir Çarş. Kas. 19, 2008 3:57 pm

III. ÜNİTE
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK TEST1. Selçuklular zamanında Bizans ordusu;
— Bizans askerleri,
— Antakya düküne bağlı askerler,
— Yedek kuvvet olarak Ermeni askerlerinden oluşuyordu.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin kanıtı ulaşılamaz?
A) Bizans ordusunu birçok ırktan oluştuğuna
B) Bizans ordusunun farklı güçlerden yararlandığına
C) Savaşların kazanılmasında ordunun milliyetçilik bilincinin etkili olduğuna
D) Selçukluların Bizans’a yaptığı savaşlarda farklı milleten askerlerle karşılaştığına2. Sosyal Bilgiler dersinde öğretmen “Türk beyleri Anadolu’ya ilk akın yaparken yanlarında ailelerini de getirmişlerdir.” demiş ve öğrencilerine bu durumun nedenini sormuştur.
Öğretmenin sorduğu soruya öğrencilerin verdiği cevaplardan hangisi doğrudur?
A) Anadolu ya yurt edinmeyi amaçlamalar
B) Türk beylerinin birbirleriye savaş halinde olmaları
C) Anadolu halkının Türklere karşı ırkçı yaklaşımları
D) Bizans İmparatorluğunun Avrupa’nın baskısı altında olması


3. l. Durum Tarihle toplumlar savaş göç din ticaret gibi faktörlerle
Etkileşim içinde olmuşlar kültürel bikrimi gerçekleştirişlerdir. L. Durum Haçlılar Haçlı Seferleri sırasında Müslüman ülkelerde gördükleri ve Müslümanların temizlik anlayışlarına hayran kalmışlardır
Bu verilere göre, haçlıların, Türklerden etkilenmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Din B) Savaş
C) Göç D) Ticaret4. Selahaddin Eyyubi mısır, Suriye. Yemen ve Filistin’in Sultanı Eyyubi hanedanının ilk hükümdardır Kudüs’ü haçlılardan alarak burada 88 yıl süren Latin işgaline son vermiştir lll. haçlı seferi sırasında sefere katılan İngiltere kralı Richard seferde hastalandığında doktoru onun yanına gönderen Selahaddin Eyyubiyi çok takdir etmişidir
Bu parçada Selahaddin Eyyubi ile ilgili olarak hangisinin cevabına ulaşılamaz
A) hangi devletin hükümdarlığını yapmıştır?
B) kutsal topraklardan hangisini almıştır?
C) İngiltere kralının onun hangisini düşüncesi nedir
D) haçlılarla kaç defa mücadele etmiştir?

5. Türkiye Selçukluları, yaptıkları kervansaraylarda yolcuları her türlü ihtiyacını karşılıyorlardı. Burada yolcular hayvanlarıyla birlikte ücretsiz kalabiliyorlar
Hasta olanlar tedavi ediliyor hatta fakir yolculara gerekli malzemeler veriliyordu
Bu uygulamanın temel nedeni olarak hangisi söylenebilir?
A) Yerli halkın birlik ve beraberliğini sağlamak
B) Ülke sınırlarını genişletmek
C) Ticari faaliyetleri geliştirmek
D) Haçlılara karşı göç oluşturmak

6. Türkiye Selçukluları zamanında yaşayan Venedikli tüccarlar, Anadolu’ya gelip ticaret yapmışlardır.
Venediklilerin Anadolu ‘da ticaret yaptıkları yerler nerelerdir, sebebi nedir?
A) Akdeniz sahilleridir. Çünkü Venedik, deniz ticaretiyle uğraşan Akdeniz ülkesidir.
B) Doğu bölgeleridir. Çünkü doğuda ekonomik faaliyetler daha yoğundur.
C) İstanbul çevresidir. Çünkü İstanbul baharat yolu‘nun bitiş noktasında bulunmaktadır
D) Kara ticaretidir çünkü Venedik Anadolu’da kara ticareti yapmış bir ülkedir.

7. Osmanlı devleti’nin kurulduğu sırada Anadolu’da siyasi birlik yoktu. Kösedağ savaşı sonrası Anadolu Selçuklularının zayıflamasıyla Anadolu’nun birçok yerinde Türk beylikleri kurulmuştu. Bizans İmparatorluğu ise, Marmara kıyılarına ve Trakya’ya hâkimdi. Ancak İmparatorluk çok zayıflamıştı.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A) Anadolu Moğol istilasına uğramıştır.
B) Haçlı birliği kurulmuştur.
C) Osman kısa zamanda gelişip güçlenmiştir.
D) Bizans devleti yıkılmıştır.
8. Bizans İmparatoru III. Andronikos’un ölümüyle Bizans’ta taht kavgaları başladı. Bizans tahtına geçmek isteyen Kantakuzanos, Orhan Bey’den yardım istedi. Bey, Kantakuzanos’a yardım ederek onun Rumenliye hakim olmasını ve tahta geçmesini sağladı. Bu yardım karşılık da Çimpe kalesi’ni aldı.
Bu bilgilerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Bizans Osmanlılara karşı gücünü koruduğuna
B) Osmanlı devleti’nin ilk kez Rumeli’de toprak kazandığına
C) Bizans’ın iktidar mücadelesi içinde olduğuna
D) Kantakuzanos Orhan bey’i güçlü bir hükümdar gördüğüne

9. Osmanlı devleti fethettiği şehirlerde;
— Süleyman paşa Medresesi,
— Yeşil cami,
— Koinesis kilisesi
gibi mimari eseler yapmıştır.
Bu durum Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?
A) Din özgürlüğünün olduğunun
B) Mimari eserlere önem verildiğinin
C) Eğitim faaliyetine önem verdiğinin
D) Anadolu Türk birliğini sağlandığının

10. Osmanlı Devleti önceleri küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştir
Buna durumun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Fethettiği topraklardaki halka hoşgörülü davranması
B) Kurulduğu coğrafi konumun gelişmeye uygun olması
C) Yetenekli padişahların işbaşına gelmesi
D) Hıristiyan halkın kendi dinine sahip çıkması

11. Kanuni döneminde;
-Rodos adası alınması.
-Cezayir Osmanlılara bağlanması,
-Trablusgarp alınması
gerçekleştirilmiştir.
Bu duruma bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir?
A) İpek yolu ele geçirilmeye çalışılmıştır.
B) Hristiyan toplumu parçalanmak istenmiştir.
C) Akdeniz’de Türk hâkimiyeti pekiştirilmiştir.
D) Türk - İslam birliği sağlanmaya çalışılmıştır.
12. Aşağıda Osmanlı ordusunun Kara Kuvvetlerinden bazıları verilmiştir.
1. Yeniçeriler 2. Tımarlı sipahiler
3. Cebeciler 4. Silahtarlar
Bunlardan hangileri “devletten maaş alan askerler” grubuna girer?
A) 1ve 2 B) 1 ve 3
C) 1 ve 4 D) 1 ve 5

13. “Osmanlı devleti’nde ilk altın parayı fatih sultan Mehmet bastırmıştır.”ifadesi aşağıdakilerden hangisinin doğrudan kanıttır?
A) Askeri harcamaların çok fazla olduğunun
B) Ekonomini gelişmiş olduğunun
C) Devletin imparatorluk unvanı kazandığının
D) Ekonomik giderlerin fazla olduğunun

14. Aşağıda, haçlı seterlerinin bazı sebepleri verilmiştir.
I. Avrupalıların doğunun zenginliklerine ulaşmak istemeleri
III. Papa II. Urban’ın Hıristiyanlar üzerinde güç kazanmak istemesi
IV. Bizans’ın Avrupa’dan yardım istemesi
Bu sebeplerden hangileri ‘haçlı seterleri’nin ekonomik nedenleri” başlığı altında toplanabilir?
A) Yalnız I
C) II ve IV
B) yalnız III
D) I, II ve IV

15. Osmanlı devleti Bulgaristan’da 2356 cami-mescit, 142 medrese, 16 kervansaray, 24 köprü, 42 köprü, 42 İmaret, 229 han- hamam – kaplıca ve buna benzer birçok yapı inşa etmişlerdir.
Osmanlıların yaptıkları mimari eserler göz önünde bulundurulduğunda, yapmış oldukları ekonomik, sosyal, kültürel faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) Sosyal devlet anlayışı gelişmiştir.
B) Düzenli bir askeri teşkilatlanma söz konusudur.
C) Ekonomik gelişmeye önem verilmiştir.
D) Kültürel birikime katkıda bulunulmuştur.

16. - Padişahın yazılarına tuğrasını çeker.
- Devletin en önemli gelir kaynaklarından olan arazi kayıtlarını içeren tahrir defterlerindeki düzeltme ve değişmeleri yapar.
Yukarıda özellikleri verilen Divan-ı Hümayun üyesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sadrazam B) Defterdar
C) Kazasker D) Nişancı


En son Admin tarafından Çarş. Kas. 19, 2008 4:29 pm tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 46
Kayıt tarihi : 16/11/08

Kullanıcı profilini gör http://www.sosyal-bilgiler.tr.gg

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER TESTİ

Mesaj  Admin Bir Çarş. Kas. 19, 2008 3:58 pm

IV. ÜNİTE
EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT TEST1. Ülkemizin jeopolitik konumuna bakıldığında,
I. Eski dünya karalarının (Asya, Avrupa, Afrika) birbirine yaklaştığı yerde bulunduğu,
II. Dünyanın önemli su yolları, deniz ve karayolları üzerinde bulunduğu
III. Doğu ve batı uygarlıkları arasında köprü görevi oluşturduğu görülür.
Buna göre, verilen maddelerden hangiler ekonomimizi etkilemektedir?
A) Yalnız B) Yalnız II
C) I ve III D)I,II ve III

2. Avrupalı denizciler, önceleri sadece kıyılarda seyahat edebiliyor, okyanusları tanımıyorlardı. Zamanla pusulayı öğrenerek okyanuslara açıldılar ve böylece ...............
Bu parçanın, aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması yanlış olur?
A) Yeni ada ve kıtaları keşfettiler
B) Farklı medeniyetler ve kültürlerle tanıştılar
C) İpek ve baharat yollarını ele geçirdiler
D) Rönesans ve reform hareketlerinin başlamasında etkili oldular

3. Toprak, çeşitli kayaların fiziksel yönden parçalanması, kimyasal yönden çözülmesi, ayrışması sonucunda oluşmuştur, toprak bitkilere besin maddesi verir, canlılar için yaşam kaynağıdır.
Bu parçada neden bahsedilmektedir?
A) Toprağın içeriğinden
B) Toprağın oluşumu ve işlevinden
C) Doğal güzelliklerden
D) Tabiat sevgisinden

4. Avrupa ‘da sanayi alanında yaşanan gelişmelerle birlikte buhar gücüyle işleyen makineler çoğaldı, üretim arttı ve ticaret gelişti küçük imalathaneler yerlerini büyük fabrikalara bıraktı. Üretilen malların fiyatları düştü.
Yukarıda verilen gelişmelerin Avrupa‘nın sosyal hayatında meydana getirdiği en önemli sonuç nedir?
A) Devletleri siyasal gücünün artması
B) Köyden kente göçün hızlanması
C) Milliyetçilik düşüncesinin önem kazanması
D) Yeni mezheplerin ortaya çıkması

5. Üretimde ve yönetimde toprak önemlidir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen görüşü desteklemez?
A) Devletin, ülke sınırlarını korumaya özen göstermesi
B) Ormanların kesilerek yeni tarım alanları oluşturulması
C) Topağın erozyona uğramaması için çalışmalar yapılması
D) Tarım topraklarının boş bırakılmadan uygun metotlarla kullanılması


6. Avrupa pusulayı haçlı seferleri sırasında Müslümanlardan öğrendiler ve geliştirdiler. Pusulanın bulunması, gemicilerin cesaretle okyanuslara açılmasını sağladı. Böylece dünya‘nın bilinmeyen yerlerine gidildi ve yeni ülkeler keşfedildi.
Bu parçada, aşağıdakilerde hangisine değinilmemiştir.
A) Haçlı seferleri’nin nasıl sonuçlandığına
B) gemicilerin okyanuslara açılmalarının sonunca
C) Avrupalıların pusulayı kimlerden öğrendiğine
D) Gemicilerin okyanuslara açılmalarının nedenlerine

7. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır
A) Ülkemiz, bor madeni rezervi bakımından Dünyada birinci sıradadır.
B) Ülkemizde farklı iklimleri bir arada görülmesi yetiştirilen tarım ürünü çeşitliliğini artırmaktadır.
C) Ülkemiz, Orta Doğu petrollerine yakınlığı nedeniyle petrol satışında önemli kazançlar elde etmektedir.
D) Fırat ve Dicle Nehirlerinin kaynağının ülkemizde olması, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki su sıkıntısını büyük oranda azaltmaktadır.

8. Durum: Fındık, pamuk, incir gibi ürünler, dış ülkelerce talep edilen ürünler arasındadır.
Yargı: Bu bitkilerin tümü Türkiye’de yetiştirilmektedir.
Bu veriler dikkate alındığında, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
A) Türkiye, dış ticarette sadece toprak mahsullerine önem vermektedir.
B) Türkiye topraklarının % 50’si tarım alanına ayrılmıştır.
C) Pamuk, fındık, inci ürünleri Türkiye’de her bölgede yetiştirilebilmektedir.
D) Türkiye’de dış alımda talep gören çok sayıda tarım ürünü üretilmektedir.
9. - Osmanlı Devleti’nin, tarih boyunca üç kıtaya yayılıp Viyana kapılarına kadar dayanması,
- Avrupalıların coğrafi keşifler sonunda keşfettikleri yerlerde sömürge imparatorlukları
Aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olarak gösterilebilir?
A) Toprağa sahip olmanın öneminin
B) Devletlerin işbirliği içinde olunduğunun
C) Demokrasi anlayışının
D) Milli devletlerin kurulmaya başladığının

10. Coğrafi Keşifler sonucunda meydana gelen;
— Baharat ve ipek yollarını önemini yitirmesi,
— Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi,
— Ümit Burnu ve Hint Deniz yolunun bulunması,
— Atlas Okyanusu limanlarının önem kazanması
Gelişmeleri ayrı ayrı düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangini daha çok etkilediği söylenebilir?
A) Ekonomik durumu B) Askeri yapıyı
C) İdari yapıyı D) Eğitim kurumunu

11. I. Farabi
II. Johannes Gutenberg
III. Martin Luther
IV. James Watt
Yukarıda verilen bilim adamlarından hangisi sanayi devriminin başlamasında en fazla etkiye sahiptir?
A) I B) II
C) III D) IV

12. Osmanlı devletinde tarıma, hayvancılığa sanata ve ticarete çok önem verilmişti. Her mesleğin lonca teşkilatı vardı. Lonca teşkilatı ayna meslekten olanların karşılıklı yardımlaşma esasına göre birleşerek meydana getirdikleri kuruluşlardı.
Buna göre Osmanlı devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Sanatsal faaliyetlerde bulunduğuna
B) Mesleki alanda dayanışmanın görüldüğüne
C) Ekonomik çabanın görüldüğüne
D)

13. Osmanlı devleti’nde köylü toprağını iyi kullanmaz ve üç yıl arka arkaya boş bırakırsa, toprağı kullanma hakkı elinden alınır ve başkasına verilirdi.
Bu durum Osmanlı devleti’nin aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin göstergesidir?

A) Sosyal sınıf ayrımına
B) Özel mülkiyet hakkının gelişmesine
C) Ülke bütünlüğünü sağlamaya
D) Üretimde sürekliliği artırmaya


En son Admin tarafından Çarş. Kas. 19, 2008 4:29 pm tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 46
Kayıt tarihi : 16/11/08

Kullanıcı profilini gör http://www.sosyal-bilgiler.tr.gg

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER TESTİ

Mesaj  Admin Bir Çarş. Kas. 19, 2008 3:58 pm

V. ÜNİTE
ZAMAN İÇİNDE BİLİM TEST1. “Teknoloji nasıl doğdu?” sorusuna verilen aşağıdaki cevaplardan hangisi en kapsamlıdır?
A) insanoğlunun yaşam gereksinimlerini rahat karşılayabilme çabası sonunda
B) insanoğlunun alet yeteneğinin gelişmesi soncuda
C) insanoğlunu zihinsel gelişimini tamamlaması sonucunda
D)insanoğlunun doğaya hâkim olma arzusu sonucu

2. Mısırlılar
— Hiyeroglif yazısın kullanmışlardır
— Nil nehrinin taşma zamanları hesaplamışlardır bilim ve teknoloji alanında ileri
— Tıp eczacılık alanındır
Bu bilgilerden mısırlılar ilgili olarak hangisine ulaşılamaz?
A) Bilim ve teknoloji alanında ileri gittiklerine
B) Yazıyı ilk kullanan uygarlık olduğuna
C) Bilimsel faaliyetlerde etkili oldukların
D) İnsanlık tarihin önemli katkılarının olduğuna

3. Tarih boyunca kurulan bütün uygarlıklar birbirlerinin etkileyerek gelişmişlerdir.
Yukarıda verilen ifadeyi aşağıdakilerden hangisi desteklemez?
A) Alman jan Gutenberg: Çinlilerin oluşturduğu baskı tekniğini geliştirerek bugünkü matbaayı oluşturmuştur.
B) Çinli bilim adamı Sheng daha önce matbaa tekniğini geliştirerek tipo baskı tekniğini oluşturmuştur.
C) Mısırlıların oluşturduğu Güneş yılına dayalı takvim, daha sonra Avrupalılar ve Türkler tarından da kullanılmıştır.
D)Romalıların oluşturduğu Latin alfabesi daha sonra çok sayıda ülkenin alfabesi haline gelmiştir


4. Toplumların gelişiminde Yunanlıların Mısırlılardan ve Hintlilerden; Avrupa’daki diğer toplumların İslam toplumlarından; İslam toplularının da Yunanlılardan aldıkları maddi ve manevi değerler rol oynamıştır.
Buna göre, toplumların gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?
A) Teknolojik gelişmenin
B) Toplumların yönetim şeklinin
C) Toplumlar arasındaki bilgi alışverişinin
D) Kent kültürünün yaygın olmasının
5. — Harezmî
— Farazi
— İbni Sina
Yukarıda verilen bilim adamlarının ortak yönü nedir?
A) Türk - İslam toplumlarında yetişmişlerdir.
B) Matematik alanında önemli eserler vermişlerdir.
C) Anadolu’ da yaşamışlardır.
D) onu örnek alan bilim adamları kimlerdir

6. İslam dünyasının en büyük düşünürlerinden biri “ibni Sina”dır.(980–1037) Orta çağ batı dünyasında avicenne adı ile tanınmıştır. İbni Sina birçok konuda eser yazmış felsefe tıp fizik ve matematik konularında yazdığı eserler başvuru kitabı olarak Avrupa üniversitelerinde okutulmuştur.
Verilen bilgilerden ibn i Sina ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin cevabına ulaşılamaz?
A) İbni Sina kimdir?
B) Orta çağ Batı dünyasında nasıl tanınmaktadır?
C) Hangi alanda eserler yazmıştır?
D) Onu örnek alan bilim adamları kimlerdir

7. 15. yüzyılın ortalarında alman Johannes Gutenberg daha önce bilinen baskı tekniğini geliştirerek modern matbaayı icat etmiştir
Bu durumun sonuçları aşağıdakilerden hangisi yer almaz
A) Okuma yazma bilenlerin sayısı artmıştır
B) Bilim alanında ilerleme görülmüştür
C) Kitapların sayısı artmış fiyatları azalmıştır
D) Pozitif düşenci yerini dogmatik düşünce tarzına bırakmıştır

8. Fenikelilerin uygarlık tarihine katkılarından biri eski ön Asya da kullanılmakta olma hece yazısın harf sistemini eski Yunan ve Roma Uygarlıklarında kullanılarak geliştirilmiş ve sonunda Latin alfabesi ortaya çıkmıştır
Buna göre Latin alfabesinin gelişmesinde
I. Uygarlıklar arası siyasi ilişkiler
II. Eğitimin gelişmişlik düzeyi
III. Uygarlıkların ekonomik düzeyleri
IV. farklı Uygarlıkların katkıları
unsurlarından hangisi etkilidir?
A) l B) II C) III D) IV
9.(1) Rönesans hareketi 15. yüzyılda Avrupa’da başlamıştır.
(2) Edebiyat, sanat ve bilim alanında yenilikler getirmiştir.
(3) Eski düşünce kalıplarını yıkarak düşünce özgürlüğünü yolunu açmıştır
(4) Eşitlik, özgürlük, adalet gibi akımların Avrupa’da oluşmasında öncüdür
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi yanlış bilgi verilmiştir
A)1 B)2 C)3 D)4

10.”Tanrı ile kul arasına kimse giremez. Kişinin günahları ancak Tanrı tarafından bağışlanır.”
Martin Luther, yukarıda verilen sözüyle aşağıdakilerden hangisine tepki göstermiştir?
A) Hıristiyanlıkta ortaya çıkan yeni mezheplere
B) Katolik kilisesinin baskılarına
C) Almanya’da görülen krallık sistemine
D) Toplumda görülen sınıf farklılığına


11. Tarihte olaylar arasında sebep – sonuç ilişkisi vardır. Bir olayın sonucu, diğer olayın sebebini oluşturur.
Buna göre, Rönesans hareketinin aşağıdaki sonuçlarından hangisi reform’a en çok ortam hazırlamıştır?
A) Edebiyat, sanat, bilim alanında yeni eserlerin oluşturulması
B) Sanattan ve edebiyattan anlayan bir sınıfın ortaya çıkması
C) Pozitif bilimlerde ilerlemenin görülmesi
D) Yeni heykeltıraşların ve ressamların yetişmesi

12. Rönesans döneminde, Latin ve İbranice dilleri öğrenilerek dini metinler üzerinde araştırmalar yapıldı. Bunun sonucunda kutsal olarak bilinen yazıların birçoğunun sonradan meydana getirilmiş uydurma yazılar olduğu anlaşıldı. Matbaanın kurulmasıyla birçok eserin çoğaltılması, bu dini eserlerin birçok alana yayılmasını sağladı. Halk dindeki saptırmaları anladı, kiliseye olan şüphe arttı, eleştiriler başladı.
Buna göre, Reformun başlamasında aşağıdakilerin hangisinin etkisinden söz edilemez?
A) Özgürlükçü düşüncenin yaygınlaşmasının
B) Dini metinlerde yapılan araştırmanın
C) Kilisenin halkı saptırmasının
D) Matbaanın kurulmasının


En son Admin tarafından Çarş. Kas. 19, 2008 4:30 pm tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 46
Kayıt tarihi : 16/11/08

Kullanıcı profilini gör http://www.sosyal-bilgiler.tr.gg

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER TESTİ

Mesaj  Admin Bir Çarş. Kas. 19, 2008 3:59 pm

VI. ÜNİTE
YAŞAYAN DEMOKRASİ TEST


1. Tanzimat fermanı’na göre;
— Müslüman, Hıristiyan herkesin can ve mal güvenliği sağlanacaktır.
— herkes kanun önünde eşit sayılacaktır,
— Askerlik işleri belli kurallara bağlanacaktır.
Bu verilerden Tanzimat fermanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Çeşitli yenilikler içerdiğine
B) Askeri alanda yenilgilere yol açtığına
C) Toplumsal hakları ele aldığına
D) Kanunun üstün tutulduğuna

2. Türk devletlerinde yönetme yetkisinin hükümdara Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı.
Bu inanışa aşağıdaki isimlerden hangisi verilmişti?
A) Töre B) Kur C) Tigin D) Balbal

3.”Eski Türk devletlerinden Hunlar döneminde, “töre” denilen yazısız hukuk kuralları önemliydi.”diyen bir tarihçi, bu durum aşağıdakinden hangisiyle ifade ederse daha doğru olur?

A) Göçebe yaşamın etkili olmasıyla
B) Kanunlara yeterince önem verilmemesiyle
C) Türk kültürünü kalıcı olmamasıyla
D) Düzenli bir toplum yapısının görülmesiyle

4. Devlet vatandaşlar arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin eşitlik ilkesine göre hizmet verir. Vatandaşların da devlete karşı görevleri vardır.
Aşağıdakilerden hangisi vatandaşın devlete karşı görevleri arasında yer almaz?
A) Askerlik yapmak B) Kanunlara uymak
C) iş yeri açmak D)Vergi vermek

5. Devletin temel amaç ev görevleri arasında
— Ulusun bağımsızlık ve bütünlüğünü korumak
— Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak ve geliştirmek
— Halkın refah ve huzurunu sağlamak yer almaktadır,
Buna göre,
I. İnsanların mutlu olmasını sağlamak
II. Devletin yönetim şeklini korumak
III. Hak ve özgürlükleri sınırlandırmak
IV. Dış tehdit unsurla mücadele etmek
gibi görevlerden hangisi devletin temel amaç ve görevleri arasında gösterilemez?
A) l B) ll C) lll D) lV
6. İnsan haklarının güvence altına alınması Hürriyet, Eşitlik, Adalet temelinde yükselen bir hukuk düzeni ile mümkündür.
Buna göre insan haklarının güvence altında olması, aşağıdaki yönetim şekillerinin hangisiyle mümkündür?
A) Padişahlık
B) Meşrutiyet
C) Demokrasi
D) Teokrasi

7. Osmanlı devletinde hukukun ağırlıklı olarak dini kurallara dayalı olması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Kanun gücünün her şeyin üstünde tutulduğunun
B) Kimsenin yargısız cezalandırılamayacağının
C) Anayasacılık fikrinin geliştiğinin
D) Dinin toplumun üzerinde etkili olduğunun

8. Türklerin ilk anayasası özelliğine sahip olan kanun–i Esasi de; padişah Meclisi açma ve kapatma yetkisine sahiptir.” Maddesinin yer alması, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Meclisin tek üstün güç olduğunun
B) Padişahın otoritesinin hala güçlü olduğunun
C) Anayasanın tüm yetkilerinin hükümete verildiğinin
D) Yasalar yanında padişahın yetkisiz olduğunun

9. Eski Türklerde kurultayda hükümdarın eşi hatun’un yer alması aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır?
A) Kurultayın demokrasiyi kullandığını
B) Kadınını yönetimde etkili olduğunu
C) Anaerkil toplum yapısının görüldüğünü
D) Saltanat sisteminin

10.Türkiye Cumhuriyeti’nin değiştirilemez nitelikleri anayasamızda belirtilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi anayasada yer alan devletin değiştirilemez nitelikleri arasında gösterilemez?
A) Seçmen yaşının 18 olarak değiştirilmesi
B) Yönetim şeklinin cumhuriyet olması
C) Başkentin Ankara olarak belirlenmesi
D) Milli Marşı’nın istiklal Marşı olması
11.Aşağıdakilerden hangisi çok partili siyasal yaşama geçilinceye kadar varlığını tek başına sürdüren ve ülkemizde kurulan ilk siyasi partidir?
A) Serbest Cumhuriyet Fırkası
B) Cumhuriyet Halk Fırkası
C) Demokrat parti
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

12. Kanunların uygulanmaması durumunda ortaya çıkacak sorunları çözen kanunlara uymayanlar için gerekli baskı ve yaptırımların uygulanmasını sağlayan organdır.
Ülkemizde yargı görevi aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilmektedir?
A) Türkiye büyük millet meclisi
B) Cumhurbaşkanı
C) Bakanlar kurulu
D) Bağımsız Mahkemeler

13. Aynı görüş ve düşünceleri paylaşan kişiler ülke Sorunlarını çözümlemek ve ülkeyi en iyi şekilde yönetebilmek amacıyla bir araya gelerek siyasi Partiler, kurarlar. Çoğulcu demokrasilerde birbirlerinden terkli görüş ve düşüncelere sahip birçok siyasi parti vardır.
Buna göre, aşçıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) siyasi partilerin hepsi aynı görüş ve düşüncelere sahiptir.
B) ülkeyi en iyi şekilde yönetmek siyasi partilerin amacıdır.
C) çoğulcu demokrasilerde pek çok siyasi parti vardır.
D) siyasi partilerin her biri terkli görüş ve düşüncelere sahiptir.
14) l. Askerlik görevini yerine getirmek
II. Seçimlerde oy kullanmak
III. Kazancı oranında vergi vermek
IV. Yüksek öğrenim görmek
Yukarıda verilenlerden hangisi bireylerin
Devlete karşı yerine getirmek zorunda olduğu görevler arasında gösterilemez?
A) l B) II C) III D) IV

15.******; “Özgürlük olmayan bir memlekette ölüm ve yok oluş vardır. Her ilerleme ve kurtuluşun anası özgürlüktür… Kişisel Özgürlükler kutsaldır’’ demektedir.
******’ün bu sözleriyle;
I. Anayasanın değiştirilemez niteliklerinin belirlenmesi
II. Fırsat eşitliğinin sağlanması
III. Siyasi partilerin faaliyetleri
IV. İnsan hak ve özgürlüklerinin korunması
Gibi durumlardan özellikle hangisini vurguladığı söylenebilir?
A) l B) II C) III D) IV
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 46
Kayıt tarihi : 16/11/08

Kullanıcı profilini gör http://www.sosyal-bilgiler.tr.gg

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz